معنی و ترجمه کلمه آدم ضعیف و سست عنصر به انگلیسی آدم ضعیف و سست عنصر یعنی چه

آدم ضعیف و سست عنصر

softie
softy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها