معنی و ترجمه کلمه آدم عجیب غریب به انگلیسی آدم عجیب غریب یعنی چه

آدم عجیب غریب

screwball

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها