معنی و ترجمه کلمه آدم عوام به انگلیسی آدم عوام یعنی چه

آدم عوام

vulgarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها