معنی و ترجمه کلمه آدم فرومایه به انگلیسی آدم فرومایه یعنی چه

آدم فرومایه

cullion
loon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها