معنی و ترجمه کلمه آدم محجوب به انگلیسی آدم محجوب یعنی چه

آدم محجوب

shrinking violet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها