معنی و ترجمه کلمه آدم مریض و فقیر به انگلیسی آدم مریض و فقیر یعنی چه

آدم مریض و فقیر

lazarus


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها