معنی و ترجمه کلمه آراستن به انگلیسی آراستن یعنی چه

آراستن

apparel
arrange
array
attire
bedeck
bedight
blazon
brave
clothe
deck
embroider
equip
fettle
grace
groom
habit
illustrate
indue
inlay
line
ornament
perk
prettify
pretty
prim
primp
prune
range
rank
s

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها