معنی و ترجمه کلمه آرامگاهى به انگلیسی آرامگاهى یعنی چه

آرامگاهى

sepulchral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها