معنی و ترجمه کلمه آرد نشاسته مانیوک به انگلیسی آرد نشاسته مانیوک یعنی چه

آرد نشاسته مانیوک

farinha

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها