معنی و ترجمه کلمه آرد کردن جو خیسانده به انگلیسی آرد کردن جو خیسانده یعنی چه

آرد کردن جو خیسانده

grist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها