معنی و ترجمه کلمه آرزومندانه به انگلیسی آرزومندانه یعنی چه

آرزومندانه

longingly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها