معنی و ترجمه کلمه آرمان گرایى به انگلیسی آرمان گرایى یعنی چه

آرمان گرایى

idealism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها