معنی و ترجمه کلمه آزار دهنده به انگلیسی آزار دهنده یعنی چه

آزار دهنده

annoyer
galling
hurter
nettlesome
persecutor
pestiferous
worrisome

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها