معنی و ترجمه کلمه آسمان شناسى به انگلیسی آسمان شناسى یعنی چه

آسمان شناسى

uranology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها