معنی و ترجمه کلمه آسمان غرش به انگلیسی آسمان غرش یعنی چه

آسمان غرش

thunder


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها