معنی و ترجمه کلمه آسمان نگارى به انگلیسی آسمان نگارى یعنی چه

آسمان نگارى

uranography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها