معنی و ترجمه کلمه آسمان نیلگون به انگلیسی آسمان نیلگون یعنی چه

آسمان نیلگون

azure
blue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها