معنی و ترجمه کلمه آسیب رسان به انگلیسی آسیب رسان یعنی چه

آسیب رسان

deleterious
injurious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها