معنی و ترجمه کلمه آشامنده به انگلیسی آشامنده یعنی چه

آشامنده

drinker
waterer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها