معنی و ترجمه کلمه آشپخانه اى به انگلیسی آشپخانه اى یعنی چه

آشپخانه اى

culinary


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها