معنی و ترجمه کلمه phenotypic characteristics به فارسی phenotypic characteristics یعنی چه

phenotypic characteristics


زيست شناسى : ويژگيهاى رخ مانگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها