معنی و ترجمه کلمه viewing screen به فارسی viewing screen یعنی چه

viewing screen


الکترونيک : صفحه تصوير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها