معنی و ترجمه کلمه آشپز متصدى سرد خانه به انگلیسی آشپز متصدى سرد خانه یعنی چه

آشپز متصدى سرد خانه

garde manger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها