معنی و ترجمه کلمه آش شله قلمکار به انگلیسی آش شله قلمکار یعنی چه

آش شله قلمکار

hotchpotch
jambalaya
mishmash
patchwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها