معنی و ترجمه کلمه آغاز شدن به انگلیسی آغاز شدن یعنی چه

آغاز شدن

begin
dawn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها