معنی و ترجمه کلمه آلت تنقیه قنات و مانند آن به انگلیسی آلت تنقیه قنات و مانند آن یعنی چه

آلت تنقیه قنات و مانند آن

dredge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها