معنی و ترجمه کلمه آلیاژ فلز مرکب به انگلیسی آلیاژ فلز مرکب یعنی چه

آلیاژ فلز مرکب

alloy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها