معنی و ترجمه کلمه آلیاژ فلز مرکب به انگلیسی آلیاژ فلز مرکب یعنی چه

آلیاژ فلز مرکب

alloy


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها