معنی و ترجمه کلمه آمادگى جهت یاد گرفتن به انگلیسی آمادگى جهت یاد گرفتن یعنی چه

آمادگى جهت یاد گرفتن

teachability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها