معنی و ترجمه کلمه آماسى به انگلیسی آماسى یعنی چه

آماسى

dilative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها