معنی و ترجمه کلمه آماس کبدى به انگلیسی آماس کبدى یعنی چه

آماس کبدى

hepatitis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها