معنی و ترجمه کلمه آمدن به انگلیسی آمدن یعنی چه

آمدن

come
coming
venue


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها