معنی و ترجمه کلمه آمیختن به انگلیسی آمیختن یعنی چه

آمیختن

admix
amalgamate
brew
combine
compound
fuse
incorporate
inosculate
interlard
knead
meddle
mell
mingle
mix
synthesize
synthetize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها