معنی و ترجمه کلمه آن طرف اقیانوس اطلس به انگلیسی آن طرف اقیانوس اطلس یعنی چه

آن طرف اقیانوس اطلس

transatlantic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها