معنی و ترجمه کلمه آهسته دنبال کسى رفتن به انگلیسی آهسته دنبال کسى رفتن یعنی چه

آهسته دنبال کسى رفتن

entrain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها