معنی و ترجمه کلمه آهسته دنبال کسى رفتن به انگلیسی آهسته دنبال کسى رفتن یعنی چه

آهسته دنبال کسى رفتن

entrain


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها