معنی و ترجمه کلمه آهنگ دم گیر یاجفت به انگلیسی آهنگ دم گیر یاجفت یعنی چه

آهنگ دم گیر یاجفت

counterpoint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها