معنی و ترجمه کلمه آهن ربا کردن به انگلیسی آهن ربا کردن یعنی چه

آهن ربا کردن

magnetize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها