معنی و ترجمه کلمه آواره بودن در کشور خارجى اقامت کردن به انگلیسی آواره بودن در کشور خارجى اقامت کردن یعنی چه

آواره بودن در کشور خارجى اقامت کردن

peregrinate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها