معنی و ترجمه کلمه آواز دسته جمعى به سبک کلیسایى به انگلیسی آواز دسته جمعى به سبک کلیسایى یعنی چه

آواز دسته جمعى به سبک کلیسایى

acapella

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها