معنی و ترجمه کلمه آویشن دار به انگلیسی آویشن دار یعنی چه

آویشن دار

thymey
thymy

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها