معنی و ترجمه کلمه آگهى در گذشت به انگلیسی آگهى در گذشت یعنی چه

آگهى در گذشت

obituary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها