معنی و ترجمه کلمه ابتدایى به انگلیسی ابتدایى یعنی چه

ابتدایى

abecedarian
elementarily
elementary
infantile
initial
preliminary
primary
primer
primo
rudiment
rudimentary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها