معنی و ترجمه کلمه ابتذال به انگلیسی ابتذال یعنی چه

ابتذال

banality
pedestrianism
platitude
triteness
triviality
truism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها