معنی و ترجمه کلمه ابتلاء به توهم دائمى به انگلیسی ابتلاء به توهم دائمى یعنی چه

ابتلاء به توهم دائمى

hallucinosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها