معنی و ترجمه کلمه ابتلاء به مرض سل به انگلیسی ابتلاء به مرض سل یعنی چه

ابتلاء به مرض سل

tuberculation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها