معنی و ترجمه کلمه ابرویى به انگلیسی ابرویى یعنی چه

ابرویى

superciliary


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها