معنی و ترجمه کلمه گهارش زایى به انگلیسی گهارش زایى یعنی چه

گهارش زایى

report generation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها