معنی و ترجمه کلمه operationally ready به فارسی operationally ready یعنی چه

operationally ready


حاضر به کار،حاضر به عمليات ،حاضر به عمل
علوم نظامى : اماده از نظر عملياتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها