معنی و ترجمه کلمه ابرى کردن به انگلیسی ابرى کردن یعنی چه

ابرى کردن

obnubilate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها