معنی و ترجمه کلمه ابر شاهراه به انگلیسی ابر شاهراه یعنی چه

ابر شاهراه

superhighway

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها