معنی و ترجمه کلمه ابقاء به انگلیسی ابقاء یعنی چه

ابقاء

maintenance
survival
survivance
survivorship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها